Skip to main content

Indicatorbouten

Een assortiment gevormd door vindingrijkheid


en gemodelleerd op grond van ervaring.

Indicatorbouten

Indicatorbouten zijn nog niet zo lang bekend. Dankzij de revolutionaire en innovatieve eigenschappen, vinden zij steeds vaker hun weg bij kritische hogedruk toepassingen.

Indicatorbouten

INDICATORBOUTEN

De functie van de indicator studbolt is om te allen tijde de dynamische spanningen te kunnen monitoren waaraan de bout wordt blootgesteld en vast te stellen of deze spanningen binnen de grenzen van het ontwerp van het systeem liggen.

De waarden die worden gecontroleerd, zijn de lengtevariaties van het koppelelement; deze variatie is een directe relatie van de volgende twee parameters:

-Temperatuur
-Druk

Om aan deze eisen te voldoen, moet de indicatorbout als volgt worden geconstrueerd:

  1. Axiale boring van de studbolt over de gehele lengte

  2. Het boren van een verzonken gat in één van de twee uiteinden van de studbolt, om het lassen van de indicatorstang mogelijk te maken. De indicatorstang is het instrument voor het vergelijken van de variaties in dynamische spanning.

  3. Het rollen van de schroefdraad.

  4. Ontvetten van de gerolde studbolt om alle residuen te verwijderen die de zuiverheid van de las kunnen aantasten.

  5. Invoegen van de indicatorstang in het axiale boorgat van de studbolt. De stang moet soepel en probleemloos in het gat passen.

  6. Lassen van de indicatorstang aan het einde van de studbolt met het verzonken boorgat.. Afhankelijk van de eisen van de klant kunnen laswerkzaamheden worden uitgevoerd in TIG of met een speciaal gecoate laselektrode.

  7. Afwerken (slijpen/schuren) van het studbolteinde tegenovergesteld aan het gelaste uiteinde, om te verzekeren dat de uiteinden van studbolt en indicatorstaaf volledig vlak zijn ten opzichte van elkaar en orthogonaal (loodrecht) zijn ten opzichte van de as.

Indicator studbolts kunnen worden vervaardigd uit laaggelegeerde, austenitische, ferritische, duplex- en superduplex staalsoorten, afhankelijk van toepassing en omgevingsfactoren.

Waar mogelijk moet de indicatorstang van hetzelfde materiaal zijn vervaardigd als de studbolt. Dit om te waarborgen dat er, na installatie, geen factoren zijn die de nauwkeurigheid van de data negatief kunnen beinvloeden. Die nauwkeurigheid is noodzakelijk: de expansiecoëfficiënt, gedefinieerd als "K", is een extreem klein element, in de buurt van het zesde cijfer na het decimaalpunt. Om chemisch-fysische redenen wordt aangeraden om voor laaggelegeerd stalen studbolts indicatorstangen te gebruiken van een materiaalsoort als Alloy C-276, waarvan de “K-coëfficiënt” gelijkwaardig of hetzelfde is als het materiaal van de studbolt.

Het boren is een delicaat proces en één van de bepalende factoren bij de fabricage van een indicator studbolt.

De axialiteit van de boring wordt behouden met toleranties dicht bij + / - nul, bij een diameter van het boorgat van slechts 1/8".